"spark controversy" — Słownik kolokacji angielskich

spark controversy kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kontrowersja iskry
  1. spark czasownik + controversy rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Her death at the age of 24, in December 2012, sparked political controversy.