"create controversy" — Słownik kolokacji angielskich

create controversy kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): stwórz kontrowersję
  1. create czasownik + controversy rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    New technology from Japanese companies has created controversy in the past.