"hidden" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "hidden" po angielsku — Słownik polsko-angielski

hidden **

przymiotnik
 1. ukryty
  She has lots of hidden talents. (Ona ma wiele ukrytych talentów.)
  His words usually have a hidden meaning. (Jego słowa zwykle mają ukryte znaczenie.)
  zobacz także: isolated

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
Formy nieregularne: past tense  hid, past participle  hidden
 1. chować, ukrywać [TRANSITIVE]
  The girl hid the doll in the garden. (Dziewczynka ukryła lalkę w ogrodzie.)
  He was hiding it from the police. (On ukrywał to przed policją.)
  She hid her face in her hands. (Ona schowała twarz w dłoniach.)
  They were hiding Jews during the Second World War. (Oni ukrywali Żydów podczas drugiej wojny światowej.)
  Are you hiding illegal immigrants? (Czy ukrywacie nielegalnych imigrantów?)
  przeciwieństwo: reveal
 2. chować się, ukrywać się [INTRANSITIVE]
  Where are you hiding? (Gdzie się chowasz?)
  Stop hiding from me. (Przestań się przede mną ukrywać.)
 3. ukrywać, zamaskowywać (np. swoje uczucia) [TRANSITIVE]
  She is good in hiding her feelings. (Ona jest dobra w ukrywaniu swoich uczuć.)
  They should have hidden themselves in the bushes better. (Oni powinni byli się lepiej zamaskować w krzakach.)
 4. zlać, stłuc, dać lanie informal [TRANSITIVE]
  My older brother will hide you if you touch me! (Mój starszy brat cię zleje, jeśli mnie dotkniesz!)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. skóra zwierzęca (wyprawiona) [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
  He has a bag made from hide. (On ma torbę zrobioną ze skóry.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. osłaniać, zasłaniać