ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"feature the Seventh Doctor" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: feature the Doctor
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przedstawiaj Siódmego Lekarza
  1. feature czasownik + doctor rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It features the Seventh Doctor as its main character.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo