"doctor" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

doctor rzeczownik

rzeczownik + doctor
Kolokacji: 69
witch doctor • family doctor • team doctor • Doctor of Laws degree • doctor of the products • Doctor of Laws • Doctor of Letters • ...
doctor + rzeczownik
Kolokacji: 28
doctor visit • Doctor Doom • Doctor Strange • Doctor Zhivago • Doctor Octopus • ...
doctor + czasownik
Kolokacji: 373
doctor says • doctor tells • doctor prescribes • doctor recommends • doctor monitors • doctor treats • doctor suggests • ...
czasownik + doctor
Kolokacji: 125
allow doctors • pay doctors • include doctors • call one's doctor • seek from one's doctor • speak with one's doctor • tell one's doctor • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 45
2. pay doctors = lekarze płacowi pay doctors
5. seek from one's doctor = szukać z czyjś lekarz seek from one's doctor
10. direct by one's doctor = bezpośredni przez czyjś lekarz direct by one's doctor
11. contact one's doctor = kontaktować się czyjś lekarz contact one's doctor
12. share with one's doctor = część z czyjś lekarz share with one's doctor
14. check with one's doctor = sprawdzać czyjś lekarz check with one's doctor
15. replace from one's doctor = zastępować z czyjś lekarz replace from one's doctor
16. notify one's doctor = powiadamiać czyjś lekarz notify one's doctor
17. disclose to Doctors = ujawnij Lekarzom disclose to Doctors
19. inform one's doctor = powiadamiać czyjś lekarz inform one's doctor
22. train doctors = lekarze kolejowi train doctors
23. recommend by one's doctor = polecać przez czyjś lekarz recommend by one's doctor
24. base on the science Doctor = podstawa na Lekarza naukowego base on the science Doctor
25. require doctors = wymagaj lekarze require doctors
27. know Doctor = znaj Lekarza know Doctor
28. appear in the Doctor = pojaw się w Lekarzu appear in the Doctor
29. thank Doctor = podziękuj Lekarzowi thank Doctor
30. choose one's doctors = wybierać czyjś lekarze choose one's doctors
31. work with one's doctor = praca z czyjś lekarz work with one's doctor
32. send doctors = wyślij lekarzy send doctors
35. find a doctor = znajdź lekarza find a doctor
36. need a doctor = potrzebuj lekarza need a doctor
37. get from one's doctor = dostawać czyjś lekarz get from one's doctor
39. award a Doctor = przyznaj Lekarza award a Doctor
40. get a doctor = sprowadzić lekarza get a doctor
43. doctor named = lekarz nazwał doctor named
44. use doctors = lekarze wykorzystania use doctors
45. consult with one's doctor = konsultować się z czyjś lekarz consult with one's doctor
przymiotnik + doctor
Kolokacji: 149
medical doctor • honorary Doctor • young doctor • local doctor • good doctor • American doctor • new doctor • professional doctor • ...
przyimek + doctor
Kolokacji: 19
among doctors • between doctors • against doctors • including doctors • for doctors • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.