ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"feature the Doctor" — Słownik kolokacji angielskich

feature the Doctor kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przedstawiaj Lekarza
  1. feature czasownik + doctor rzeczownik
    Luźna kolokacja

    It features the Seventh Doctor as its main character.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo