BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"feature several characters" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: feature characters
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cecha kilka charakterów
  1. feature czasownik + character rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The story is set in the future, and features several strong female lead characters.

powered by  eTutor logo