"feature orchestra" — Słownik kolokacji angielskich

feature orchestra kolokacja
Popularniejsza odmiana: feature an orchestra
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): orkiestra cechy
  1. feature czasownik + orchestra rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    These concerts are free to the public and feature a full orchestra.

powered by  eTutor logo