KURS TRAVEL ENGLISH -50%Taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"perform with orchestras" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wykonaj z orkiestrami
  1. perform czasownik + orchestra rzeczownik
    Silna kolokacja

    Many of his students perform with leading orchestras around the world.

powered by  eTutor logo