ANGIELSKI NA WAKACJE -40%Roczny kurs online taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"feature an orchestra" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zamieść orkiestrę
  1. feature czasownik + orchestra rzeczownik
    Silna kolokacja

    These concerts are free to the public and feature a full orchestra.

powered by  eTutor logo