"feature an orchestra" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zamieść orkiestrę
  1. feature czasownik + orchestra rzeczownik
    Silna kolokacja

    These concerts are free to the public and feature a full orchestra.