"record with an orchestra" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zapis z orkiestrą
  1. record czasownik + orchestra rzeczownik
    Silna kolokacja

    These tunes are all recorded with a live orchestra, done in multiple takes over the course of several hours.

powered by  eTutor logo