"appear with orchestras" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pojaw się z orkiestrami
  1. appear czasownik + orchestra rzeczownik
    Silna kolokacja

    Miriam Allan has appeared as a soloist with leading orchestras and choirs from all over the world.

powered by  eTutor logo