ROCZNY KURS ANGIELSKIEGO -40%Ucz się języka w wygodnej apce eTutoraSPRAWDŹ >>

"feature one's character" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: feature characters
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cecha czyjś charakter
  1. feature czasownik + character rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The story is set in the future, and features several strong female lead characters.