"feature appearances" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: feature guest appearances
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pozory cechy
  1. feature czasownik + appearance rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The television show Lost had featured appearances of the book.

powered by  eTutor logo