"feature appearance" — Słownik kolokacji angielskich

feature appearance kolokacja
Popularniejsza odmiana: feature guest appearances
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wygląd cechy
  1. feature czasownik + appearance rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The television show Lost had featured appearances of the book.

powered by  eTutor logo