PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"feature a character" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: feature characters
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zamieść charakter
  1. feature czasownik + character rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The story is set in the future, and features several strong female lead characters.