"być czegoś zwolennikiem" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "być czegoś zwolennikiem" po polsku

być czegoś zwolennikiem

idiom
 1. believe in something ***  
  I believe in Darwin's theory of evolution. (Jestem zwolennikiem teorii ewolucji Darwina.)
  She believes in free trade. (Ona jest zwolennikiem wolnego handlu.)
phrasal verb
 1. hold with something
 1. be in favour of something British English , be in favor of something American English
rzeczownik
 1. supporter ***
  • poplecznik, zwolennik, stronnik [policzalny]
   He is a great supporter of modern technology. (On jest wielkim zwolennikiem nowoczesnej technologii.)
   My father is a supporter of the theory of evolution. (Mój ojciec jest zwolennikiem teorii ewolucji.)
 2. proponent *
 3. believer *
 4. follower , *
 5. backer
  • stronnik, zwolennik (np. partii politycznej, idei)
   We have gained many backers during the campaign. (Zyskaliśmy wielu zwolenników trakcie kampanii.)
 6. partisan , * , także: partizan
 7. protagonist *
 8. adherent , także: adherer
 9. sympathizer , sympathiser British English
 10. cohort *
 11. espouser  
 12. faithful *  
 13. allegiant  
 14. understander
 15. rooter
 16. promotor , także: promoter *
  • propagator, orędownik, zwolennik (osoba lub organizacja publicznie coś wspierająca)
   Finally, India can be regarded as a promoter of peace and stability in the region. (Wreszcie, Indie można postrzegać jako propagatora pokoju i stabilności w regionie.)
   The Council at its best could have a decisive role as a promoter of human rights and democracy. (Rada może w najlepszym razie odgrywać istotną rolę orędownika praw człowieka i demokracji.)

Powiązane zwroty — "być czegoś zwolennikiem"

przymiotnik
zagorzały (zwolennik czegoś) = devoted
fanatyczny (zwolennik czegoś) = rabid

powered by  eTutor logo