ANGIELSKA PACZKA -60%Kup 2 kursy w cenie 1! Tylko do niedzieli.Sprawdź

"być zwolennikiem kogoś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "być zwolennikiem kogoś" po polsku — Słownik angielsko-polski

idiom
 1. believe in something ***  
  I believe in Darwin's theory of evolution. (Jestem zwolennikiem teorii ewolucji Darwina.)
  She believes in free trade. (Ona jest zwolennikiem wolnego handlu.)
rzeczownik
 1. supporter ***
  • poplecznik, zwolennik, stronnik [COUNTABLE]
   He is a great supporter of modern technology. (On jest wielkim zwolennikiem nowoczesnej technologii.)
   My father is a supporter of the theory of evolution. (Mój ojciec jest zwolennikiem teorii ewolucji.)
 2. proponent *
 3. believer *
 4. follower *
 5. backer
  • stronnik, zwolennik (np. partii politycznej, idei)
   We have gained many backers during the campaign. (Zyskaliśmy wielu zwolenników trakcie kampanii.)
 6. partisan , * , także: partizan
 7. protagonist *
 8. adherent , także: adherer
 9. sympathizer , sympathiser British English
 10. espouser  
 11. faithful *  
 12. allegiant  
 13. rooter
 14. promotor , także: promoter *
  • propagator, orędownik, zwolennik (osoba lub organizacja publicznie coś wspierająca)
   Finally, India can be regarded as a promoter of peace and stability in the region. (Wreszcie, Indie można postrzegać jako propagatora pokoju i stabilności w regionie.)
   The Council at its best could have a decisive role as a promoter of human rights and democracy. (Rada może w najlepszym razie odgrywać istotną rolę orędownika praw człowieka i demokracji.)

Powiązane zwroty — "być zwolennikiem kogoś"

przymiotnik
zagorzały (zwolennik czegoś) = devoted
fanatyczny (zwolennik czegoś) = rabid