"bezpieczne miejsce" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "bezpieczne miejsce" po polsku

bezpieczne miejsce

rzeczownik
 1. safety ****   [niepoliczalny]
  Go with Tim, he will take you to safety. (Idź z Timem, zabierze cię w bezpieczne miejsce.)
  We need to get into safety. (Musimy dostać się w bezpieczne miejsce.)
 2. refuge **
  • przytułek, schronisko, azyl, bezpieczne miejsce [policzalny]
   After the earthquake, we had very little time to find a refuge. (Po trzęsieniu ziemi mieliśmy bardzo mało czasu na znalezienie bezpiecznego miejsca.)
 3. safe place  
  We need to find a safe place to make a phone call. (Musimy znaleźć jakieś bezpieczne miejsce, aby wykonać telefon.)
  The president and his family were taken to a safe place. (Prezydenta i jego rodzinę wywieziono w bezpieczne miejsce.)

"bezpieczne miejsce" — Słownik kolokacji angielskich

safe place kolokacja
 1. safe przymiotnik + place rzeczownik = bezpieczne miejsce
  Bardzo silna kolokacja

  So I've put them all away in a safe place.

  Podobne kolokacje:
secure place kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): bezpieczne miejsce
 1. secure przymiotnik + place rzeczownik
  Bardzo silna kolokacja

  I felt this would be a secure place to put my money.

  Podobne kolokacje:
 2. secure czasownik + place rzeczownik
  Zwykła kolokacja

  The result left the club still able to secure second place.

  Podobne kolokacje:
safe spot kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): bezpieczne miejsce
 1. safe przymiotnik + spot rzeczownik
  Zwykła kolokacja

  By the time she'd reached the crest of the hill, she had decided to find a safe spot in which to wait out the fight.

  Podobne kolokacje:
secure site kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): bezpieczne miejsce
 1. secure przymiotnik + site rzeczownik
  Zwykła kolokacja

  We wanted to pick a secure site for our base of operations.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo