"automatically sent" — Słownik kolokacji angielskich

automatically sent kolokacja
Popularniejsza odmiana: automatically send
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): automatycznie wysłać
  1. send czasownik + automatically przysłówek
    Luźna kolokacja

    If no one answered the phone, the police would be sent automatically.

powered by  eTutor logo