"automatically send" — Słownik kolokacji angielskich

automatically send kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): automatycznie wyślij
  1. send czasownik + automatically przysłówek
    Zwykła kolokacja

    If no one answered the phone, the police would be sent automatically.

powered by  eTutor logo