"afektowany" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "afektowany" po polsku

afektowany

przymiotnik
 1. affected
 2. prim , także: primsie Scottish English
 3. camp ****
  • afektowany, teatralny, nienaturalny (np. zachowanie, gesty)
   Her moves on the floor were camp. (Jej ruchy na parkiecie były nienaturalne.)
   He is a poet and his moves are camp. (On jest poetą i jego ruchy są teatralne.)
 4. actressy
 5. miminy-piminym , niminy-piminy
 6. niminy-piminy , miminy-piminy
 7. county *****
  • afektowany, z wyższych sfer (określenie pejoratywne) British English
   He's a county boy, he acts like a king. (On jest chłopcem z wyższych sfer, zachowuje się jak król.)
   Why are you acting like a county person? (Dlaczego zachowujesz się jak osoba z wyższych sfer?)
 8. plummy

powered by  eTutor logo