"add one's comments" — Słownik kolokacji angielskich

add one's comments kolokacja
Popularniejsza odmiana: add one's comment
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dodawać czyjś komentarze
  1. add czasownik + comment rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    They will add their own comments to be included the final report.

    Podobne kolokacje: