BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"Native Nation" — Słownik kolokacji angielskich

Native Nation kolokacja
Popularniejsza odmiana: Native nation
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Rodzinny Naród
  1. native przymiotnik + nation rzeczownik
    Luźna kolokacja

    They were a Native American nation that came to the area about 3,000 years ago.

powered by  eTutor logo