"European nation" — Słownik kolokacji angielskich

European nation kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Europejski naród
  1. European przymiotnik + nation rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    We use more energy per person than any European nation does.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo