"African nation" — Słownik kolokacji angielskich

African nation kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Afrykański naród
  1. African przymiotnik + nation rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Many African nations were at the bottom of the list.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo