"Western nation" — Słownik kolokacji angielskich

Western nation kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Zachodni naród
  1. western przymiotnik + nation rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    This is thought to be more than from any other Western nation.

powered by  eTutor logo