BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"Native nation" — Słownik kolokacji angielskich

Native nation kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Rodzinny naród
  1. native przymiotnik + nation rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    They were a Native American nation that came to the area about 3,000 years ago.

powered by  eTutor logo