"Major earthquake" — Słownik kolokacji angielskich

Major earthquake kolokacja
Popularniejsza odmiana: major earthquake
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Poważne trzęsienie ziemi
  1. major przymiotnik + earthquake rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Nothing short of a major earthquake could've opened that door.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo