BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"great earthquake" — Słownik kolokacji angielskich

great earthquake kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): potężne trzęsienie ziemi
  1. great przymiotnik + earthquake rzeczownik
    Silna kolokacja

    He/She comes to learn a little about his/her fall on the great earthquake that happened at the same time.

powered by  eTutor logo