"major earthquake" — Słownik kolokacji angielskich

major earthquake kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): poważne trzęsienie ziemi
  1. major przymiotnik + earthquake rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Nothing short of a major earthquake could've opened that door.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo