BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"large earthquake" — Słownik kolokacji angielskich

large earthquake kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): duże trzęsienie ziemi
  1. large przymiotnik + earthquake rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Does one large earthquake in a region lead to another?

powered by  eTutor logo