Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"-enabled" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "-enabled" po angielsku

-enabled

suffiks
 1. do tworzenia przymiotników (umożliwiający współdziałanie z czymś)
czasownik
 1. umożliwiać, dawać możność, dawać możliwość, pozwalać, czynić możliwym, stwarzać odpowiednie warunki [przechodni]
  I will enable you to have access to all the options. (Dam ci możliwość posiadania dostępu do wszystkich opcji.)
  A walker enables the elderly to walk. (Balkonik umożliwia starszym ludziom chodzenie.)
  My wife enabled me to continue my work. (Moja żona stworzyła mi odpowiednie warunki do kontynuowania mojej pracy.)
  My aunt enabled me to go to school. (Moja ciocia umożliwiła mi chodzenie do szkoły.)
  This loan will enable my trip. (Ta pożyczka umożliwi moją wycieczkę.)
 2. uaktywniać [przechodni]
  The bank will enable my credit card next week. (Bank uaktywni moją kartę kredytową w przyszłym tygodniu.)
  When did you enable your new account? (Kiedy uaktywniłeś swoje nowe konto?)
 3. włączyć, aktywować [przechodni]
  Please enable Javascript and refresh the page. (Proszę włączyć Javascript i odświeżyć stronę.)
 4. dawać przyzwolenie, pozwalać na coś niedozwolonego [przechodni]
  It is always wrong to enable a minor to try alcohol. (Dawanie nieletniemu przyzwolenia na spróbowanie alkoholu jest zawsze złe.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. uzdalniać, uzdolnić