BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"enable somebody to do something" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "enable somebody to do something" po angielsku

enable somebody to do something

czasownik
  1. umożliwiać komuś zrobienie czegoś
    to make it possible to for somebody to do something
    A ministerial scholarship enabled me to finish my thesis. (Stypendium ministerialne umożliwiło mi ukończenie pracy doktorskiej.)
    His hospitality enabled me to look for a better apartment. (Jego gościnność umożliwiła mi poszukiwanie lepszego mieszkania.)
    This service enables us to manage our accounts more effectively. (Ta usługa umożliwia nam bardziej efektywne zarządzanie naszymi kontami.)

powered by  eTutor logo