14 DNI ANGIELSKIEGO ZA DARMO!Zarejestruj się do 5 kwietnia. #zostanwdomuZałóż konto

"window" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

window rzeczownik

rzeczownik + window
Kolokacji: 181
glass window • Microsoft Window • car window • bedroom window • shop window • side window • bay window • picture window • ...
window + rzeczownik
Kolokacji: 138
Windows Vista • window frame • window seat • Windows version • window sill • window ledge • Windows Server • window glass • ...
window + czasownik
Kolokacji: 108
window opens • window overlooking • window facing • window dressing • window closes • window looks • window gives • window shows • ...
czasownik + window
Kolokacji: 124
break windows • install windows • use Windows • include windows • look out of the window • open in a window • ...
przymiotnik + window
Kolokacji: 257
open window • broken window • narrow window • tall window • arched window • front window • floor-to-ceiling window • French window • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 54
(7) floor-to-ceiling, pedimented
Kolokacji: 2
1. upper window = górne okno upper window
  • At the further end from the door was the high French window of which we had heard.
  • They fall together from a high window into the street.
  • She went over to the high window, open to the summer air and looked out.
  • Light came from a high window out of which a child could not have seen.
  • There is a small window high on the western wall.
  • I have looked down across the city from high windows.
  • In the kitchen there was a small, high window, and another door.
  • At the far end he stood for a moment, looking out of the high windows and across the city below.
  • The light died out of the high window, and the cell was dark.
  • Some were at the higher windows of the building, which they had reached from inside.
3. upper-story window = okno górny-historia upper-story window
4. top window = najwyższe okno top window
5. top-floor window = najwyższy-podłoga okno top-floor window
6. lofty window = wyniosłe okno lofty window
7. ceiling-high window = sufitowy-wysoki okno ceiling-high window
8. topmost window = najwyższe okno topmost window
(15) tinted, rain-streaked
Kolokacji: 2
(17) mullioned, separate
Kolokacji: 2
(25) electric, steamy, ill-fitting
Kolokacji: 3
(27) main, central, holographic
Kolokacji: 3
(31) sunny, diamond-shaped
Kolokacji: 2
(33) similar, different, slit-like
Kolokacji: 3
(34) leaded, leaded-glass, hung
Kolokacji: 3
(35) south-facing, north-facing
Kolokacji: 2
(37) bulletproof, flanking
Kolokacji: 2
(38) closed, sealed, iron-barred
Kolokacji: 3
(40) pointed, triangular, angled
Kolokacji: 3
(46) fascinating, beautiful
Kolokacji: 2
(47) right-hand, left-hand
Kolokacji: 2
(49) bullet-proof, soundproof
Kolokacji: 2
(50) standard, symmetrical
Kolokacji: 2
(51) drafty, leaky
Kolokacji: 2
(52) false, fake
Kolokacji: 2
(53) energy-efficient, arch
Kolokacji: 2
(54) octagonal, hexagonal
Kolokacji: 2
(55) sunlit, illuminated
Kolokacji: 2
przyimek + window
Kolokacji: 42
without windows • for Windows • with windows • of windows • including windows • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.