ZAKOCHAJ SIĘ W ANGIELSKIM! Ostatnie dni promocji -40% na kurs eTutor angielski!Sprawdź

"window" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

window rzeczownik

rzeczownik + window
Kolokacji: 181
glass window • Microsoft Window • car window • bedroom window • shop window • side window • bay window • picture window • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 57
(2) Microsoft
Kolokacji: 1
1. dormer window = okno mansardowe, okno poddasza dormer window
2. casement window = okno na zawiasach (otwierane do środka lub na zewnątrz) casement window
3. oriel window = okno wykuszowe oriel window
  • At first floor level there is an example of an oriel window.
  • Heath rose but, instead of going to the door, walked to the oriel window.
  • Beyond it to the west is an oriel window.
  • An oriel window was added to the upper storey of No. 31 in about 1945.
  • These, with an oriel window above, can still be seen today.
  • On the west (front) facade is an oriel window with a balcony above.
  • In the farmhouse an oriel window has been blocked up.
  • The second floor of the north facade has an oriel window.
  • It is in four bays, and has an oriel window.
  • The dining hall was one of those set about with oriel windows.
4. sash window = okno przesuwne sash window
5. transom window = nadświetle transom window
6. skylight window = okno świetlika skylight window
7. jalousie window = okno żaluzji jalousie window
(12) office, power, teller, chat
Kolokacji: 4
(16) January, Christmas, holiday
Kolokacji: 3
(18) ticket, replacement
Kolokacji: 2
(19) summer, winter, time, century
Kolokacji: 4
(21) Lancet, bridge, takeout
Kolokacji: 3
(22) observation, Finder, view
Kolokacji: 3
(24) storm, barracks
Kolokacji: 2
(25) launch, launching
Kolokacji: 2
(26) bow, tracery
Kolokacji: 2
(30) plastic, vinyl
Kolokacji: 2
(31) discount, prison
Kolokacji: 2
(33) ceiling, corridor
Kolokacji: 2
(34) garage, shed
Kolokacji: 2
window + rzeczownik
Kolokacji: 138
Windows Vista • window frame • window seat • Windows version • window sill • window ledge • Windows Server • window glass • ...
window + czasownik
Kolokacji: 108
window opens • window overlooking • window facing • window dressing • window closes • window looks • window gives • window shows • ...
czasownik + window
Kolokacji: 124
break windows • install windows • use Windows • include windows • look out of the window • open in a window • ...
przymiotnik + window
Kolokacji: 257
open window • broken window • narrow window • tall window • arched window • front window • floor-to-ceiling window • French window • ...
przyimek + window
Kolokacji: 42
without windows • for Windows • with windows • of windows • including windows • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.