BLACK FRIDAY -50%.Roczny kurs eTutor angielski za połowę ceny!Sprawdź

"tube" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

tube rzeczownik

rzeczownik + tube
Kolokacji: 107
test tube • vacuum tube • glass tube • metal tube • steel tube • plastic tube • cathode ray tube • breathing tube • ...
tube + rzeczownik
Kolokacji: 31
tube station • tube defect • tube train • tube worm • tube foot • ...
tube + czasownik
Kolokacji: 26
tube runs • tube containing • tube provides • tube connects • tube leading • ...
czasownik + tube
Kolokacji: 18
tube is inserted • tube is removed • tube filled • tube is used • tube made • ...
przymiotnik + tube
Kolokacji: 92
fallopian tube • inner tube • fluorescent tube • small tube • long tube • thin tube • hollow tube • flexible tube • narrow tube • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 12
1. inner tube = dętka inner tube
4. small tube = niewielka rura small tube
5. long tube = długa rura long tube
6. thin tube = wąska rura thin tube
7. hollow tube = pusta rura hollow tube
8. flexible tube = gumowa rurka flexible tube
9. narrow tube = wąska rura narrow tube
11. large tube = duża rura large tube
12. neural tube = cewa nerwowa, cewka nerwowa neural tube
przyimek + tube
Kolokacji: 13
with tubes • through a tube • into the tube • on the tube • from the tube • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.