BLACK FRIDAY -50%.Roczny kurs eTutor angielski za połowę ceny!Sprawdź

"tube" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

tube rzeczownik

rzeczownik + tube
Kolokacji: 107
test tube • vacuum tube • glass tube • metal tube • steel tube • plastic tube • cathode ray tube • breathing tube • ...
tube + rzeczownik
Kolokacji: 31
tube station • tube defect • tube train • tube worm • tube foot • ...
tube + czasownik
Kolokacji: 26
tube runs • tube containing • tube provides • tube connects • tube leading • ...
czasownik + tube
Kolokacji: 18
tube is inserted • tube is removed • tube filled • tube is used • tube made • ...
przymiotnik + tube
Kolokacji: 92
fallopian tube • inner tube • fluorescent tube • small tube • long tube • thin tube • hollow tube • flexible tube • narrow tube • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 12
(3) fluorescent, white, black
Kolokacji: 3
(8) flexible, rigid, stern
Kolokacji: 3
(9) bronchial, tracheal, nasal
Kolokacji: 3
(10) intravenous, gastric
Kolokacji: 2
(11) pneumatic, hydraulic
Kolokacji: 2
(12) vertical, horizontal
Kolokacji: 2
(13) single, muscular, separate
Kolokacji: 3
(15) new, main, old, yellow
Kolokacji: 4
(16) wooden, simple, green
Kolokacji: 3
(18) blue, broken, down
Kolokacji: 3
(19) parallel, rectangular
Kolokacji: 2
(20) silken, shiny
Kolokacji: 2
(21) spare, electronic, extra
Kolokacji: 3
1. spare tube = dodatkowa rura spare tube
2. electronic tube = elektroniczna rura electronic tube
3. extra tube = dodatkowa rura extra tube
przyimek + tube
Kolokacji: 13
with tubes • through a tube • into the tube • on the tube • from the tube • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.