"narrow tube" — Słownik kolokacji angielskich

narrow tube kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wąska rura
  1. narrow przymiotnik + tube rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Usually this happens with a liquid in a narrow tube.

    Podobne kolokacje: