"large tube" — Słownik kolokacji angielskich

large tube kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): duża rura
  1. large przymiotnik + tube rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He saw that they were large tubes, about three feet long.

    Podobne kolokacje: