BLACK FRIDAY -50%.Roczny kurs eTutor angielski za połowę ceny!Sprawdź

"tube" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

tube rzeczownik

rzeczownik + tube
Kolokacji: 107
test tube • vacuum tube • glass tube • metal tube • steel tube • plastic tube • cathode ray tube • breathing tube • ...
tube + rzeczownik
Kolokacji: 31
tube station • tube defect • tube train • tube worm • tube foot • ...
tube + czasownik
Kolokacji: 26
tube runs • tube containing • tube provides • tube connects • tube leading • ...
czasownik + tube
Kolokacji: 18
tube is inserted • tube is removed • tube filled • tube is used • tube made • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 6
2. tube is removed = rura jest usunięta tube is removed
3. tube made = rura zrobiła tube made
4. tube called = rura zadzwoniła tube called
5. tube built = rura zbudowała tube built
6. make of tubes = zrób z rur make of tubes
7. feed tubes = rury paszy feed tubes
8. manufacture tubes = rury produkcji manufacture tubes
(2) fill, use, rent
Kolokacji: 3
(3) attach, connect, tie
Kolokacji: 4
(4) include, contain, test
Kolokacji: 3
przymiotnik + tube
Kolokacji: 92
fallopian tube • inner tube • fluorescent tube • small tube • long tube • thin tube • hollow tube • flexible tube • narrow tube • ...
przyimek + tube
Kolokacji: 13
with tubes • through a tube • into the tube • on the tube • from the tube • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.