"small tube" — Słownik kolokacji angielskich

small tube kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): niewielka rura
  1. small przymiotnik + tube rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Two small tubes were passed through this cover and into his nostrils.

    Podobne kolokacje: