KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieli!Sprawdź

"subject" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

subject rzeczownik

rzeczownik + subject
Kolokacji: 55
test subject • core subject • interview subject • science subject • subject of speculation • subject of controversy • subject of debate • ...
subject + czasownik
Kolokacji: 66
subject ranging • subject includes • subject comes • subject comes up • subject teaches • ...
czasownik + subject
Kolokacji: 77
teach subjects • study subjects • choose subjects • cover subjects • tackle subjects • take subjects • include subjects • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 24
5. tackle subjects = staw czoło tematom tackle subjects
7. include subjects = obejmuj tematy include subjects
8. explore subjects = zgłęb tematy explore subjects
9. paint subjects = tematy farby paint subjects
10. change the subject = zmienić temat (rozmowy) change the subject
  • I find myself the only thing is to change the subject.
  • I've got to figure out a way to change the subject.
  • We'll see is what Mom says when she wants to change the subject.
  • Tell me about the guy who was following you,' he said to change the subject.
  • You have the right of return Then she changed the subject.
  • I was about to change the subject when he continued.
  • We're talking about you, and right now you're doing your best to change the subject.
  • To keep from having to do so, he changed the subject.
  • Feeling in no great need of yet another name, I changed the subject.
  • She didn't know what to say to change the subject.
11. deal with subjects = umowa z tematami deal with subjects
12. focus on subjects = nacisk na tematy focus on subjects
15. drop the subject = zarzucić omawiany temat, zejść z tematu drop the subject
19. offer subjects = tematy oferty offer subjects
21. warm to one's subject = ciepły aby czyjś temat warm to one's subject
22. find the subjects = znajdź tematy find the subjects
23. use subjects = tematy wykorzystania use subjects
przymiotnik + subject
Kolokacji: 257
human subject • favorite subject • academic subject • particular subject • controversial subject • main subject • British subject • ...
przyimek + subject
Kolokacji: 26
between subjects • among subjects • of subjects • by subject • for subjects • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.