"stride" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

stride czasownik

stride + przyimek
Kolokacji: 39
stride into • stride down • stride off • stride out • stride toward • stride across • stride through • stride up • ...
stride + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 39
stride forward • stride away • stride purposefully • stride quickly • stride forth • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.