"stride toward" — Słownik kolokacji angielskich

stride toward kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przechodzić w kierunku
  1. stride czasownik + toward przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    Making his way back to the bed, he lifted her and strode toward the door.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo