"stride into" — Słownik kolokacji angielskich

stride into kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przechodzić do
  1. stride czasownik + into przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    The two of them strode away into the office area.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo