"stride through" — Słownik kolokacji angielskich

stride through kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przejdź całkowicie
  1. stride czasownik + through przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    Still, he strode through the second hall, thinking someone might be in the kitchen.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo