"stride across" — Słownik kolokacji angielskich

stride across kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): krok wszerz
  1. stride czasownik + across przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    He strode quickly across the room and tried the front door of the office.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo