BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"speaker" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

speaker rzeczownik

rzeczownik + speaker
Kolokacji: 53
Assembly speaker • guest speaker • keynote speaker • Deputy Speaker • Council Speaker • stereo speaker • commencement speaker • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 12
2. computer speaker = mówiący komputerowy computer speaker
3. PC speaker = Mówiący PC PC speaker
4. monitor speaker = mówiący monitora monitor speaker
5. console speaker = rzecznik konsoli console speaker
(5) Council, City
Kolokacji: 2
(6) stereo, iPod
Kolokacji: 2
(8) radio, intercom, PA
Kolokacji: 3
(9) Republican, Bantu
Kolokacji: 2
(10) Leslie
Kolokacji: 1
(11) House, ceiling, car, cabin
Kolokacji: 4
(12) Madam, celebrity, woman
Kolokacji: 3
(14) dinner, luncheon
Kolokacji: 2
(15) platform, stump
Kolokacji: 2
(16) satellite, Andrew
Kolokacji: 2
speaker + rzeczownik
Kolokacji: 26
speaker system • Speaker Newt Gingrich • House Speaker Newt Gingrich • Assembly Speaker Sheldon Silver • speaker phone • ...
speaker + czasownik
Kolokacji: 126
speaker includes • speaker says • speaker uses • speaker makes • speaker calls • ...
czasownik + speaker
Kolokacji: 36
elect Speaker • feature speakers • include speakers • serve as Speaker • find a speaker • ...
przymiotnik + speaker
Kolokacji: 137
native speaker • public speaker • motivational speaker • English speaker • fluent speaker • frequent speaker • new Speaker • ...
przyimek + speaker
Kolokacji: 17
by speakers • of speakers • for speakers • with speakers • to speakers • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.