BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"include speakers" — Słownik kolokacji angielskich

include speakers kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obejmuj mówiących
  1. include czasownik + speaker rzeczownik
    Silna kolokacja

    The services are Methodist, but they include speakers from many denominations.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo